Wederopbouw in Lisse: naoorlogse sociale woningbouw

De Oranjebuurt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was vrijwel niet gebouwd, terwijl veel woningen verwoest of beschadigd werden. Het duurde een aantal jaren voordat de woningproductie weer op gang kwam. Intussen maakte een geboortegolf het woningtekort nog groter. Een groot deel van de bevolking was aangewezen sociale woningbouw, toen woningwetwoningen genoemd. In Lisse waren het vooral de twee woningbouwverenigingen die in de jaren vijftig (de jaren van de “wederopbouw”) flink gingen bouwen. Het woningbezit van Volksbelang was vóór de oorlog bescheiden: in totaal 140 woningen in de Julianastraat, Wilhelminastraat, Nieuwstraat, Emmastraat, Koningstraat en Prinsessestraat. Na de oorlog werd aanvankelijk in dezelfde buurt verder gebouwd. Eerst in de Koningstraat en de Oranjelaan en later in de Wilhelminastraat, de Willemskade en Emmastraat. In de Prinsessestraat werd onder andere het hofje gebouwd, in de Irenestraat de etagewoningen.

De Bloemenbuurt

In 1956 ging Volksbelang verder met doorzonwoningen voor gezinnen in de Bloemenbuurt: Geraniumstraat, Broekweg, Anemonenstraat, Montbretiastraat en Gasstraat. In 1952 waren daar al de etagewoningen in de Broekweg (zichtbaar op de achtergrond) en in 1953 de zogenaamde Bemexwoningen in de Montbretiastraat gebouwd. De andere woningen werden in 1956 gebouwd en in 1957 bewoond.

Niet veel veranderd

Woningwetwoningen werden doorgaans in vijftig jaar afgeschreven. De meeste vroeg naoorlogse woningen in Lisse gaan inmiddels al veel langer mee en worden nog altijd bewoond. Achtereenvolgens Volksbelang, Trias Woondiensten en nu Stek hebben voortdurend in de woningen geïnvesteerd, zodat zij zoveel mogelijk bij de tijd zijn gebleven. De meeste straten zien er nog vrijwel hetzelfde uit als in de jaren vijftig. Slechts in enkele gevallen zijn woningen gesloopt en vervangen door nieuwe, vooral in de Montbretiastraat en de Irenestraat.